editorial

I dagens Danmark er misbrug og afhængighed et stigende problem. Uanset om det drejer sig om ludomani, pillemisbrug, alkoholisme eller direkte narkomani, ses der en øgning af antallet af misbrugere over hele landet. Et afhængigheds betinget misbrug er en form for reaktion på en virkelighed, som er for hård og vanskelig at overskue for mange mennesker, og har forskellige udløsende faktorer.

Blandt disse finder vi livsændrende begivenheder som for eksempel skilsmisse, fyring, eller måske et dødsfald i familien. I kombination med en genetisk prædisposition for afhængighed (for hvilket forskerne hævder at have fundet evidens) og måske en hård barndom, vil mange mennesker være særligt udsat for at falde i afhængighedens kløer, når en livskrise synes uoverstigelig.

Hvem bliver typisk misbruger?

Selv om alle statistikker tyder på, at misbrug hyppigst opstår hos børn af misbrugere, som vokser op med misbrug og afhængighed (og muligvis også har den genetiske disposition), kan man ikke sige noget generelt om hvem der er særligt udsat for at udvikle afhængighed.

Afhængighed af stoffer, alkohol, spil eller måske endda sex rammer såvel højt som lavt uddannede, kvinder såvel som mænd, rige såvel som fattige. Og du kan være nok så godt kørende med en støttende og kærlig familie og en stor vennekreds. Får afhængigheden først fat i dig, skal der meget til for at slippe ud af dens favntag. I mange tilfælde kan det lige frem blive nødvendigt at ty til professionel hjælp, når misbruget når et vist omfang.

Få hjælp til misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien

Hvis du føler at din afhængighed har taget overhånd i dit liv i en sådan grad, at du er begyndt at tilsidesætte venner, familie og job til fordel for stoffer eller alkohol, bør du omgående søge hjælp. Hos det velrenommerede center til behandling af misbrug Behandlingscenter Stien tilbydes behandling for såvel alkoholisme som pillemisbrug i trygge omgivelser og under erfarent og veluddannet sundhedspersonale. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk