editorial

Få ting er værre, end at iagttage en nær ven eller et kært familiemedlem gå til i et misbrug. Uanset hvad objektet for dette misbrug så end måtte være, vil afhængighed på sigt nedbryde såvel psyken og sjælen som kroppen på det menneske, som lider heraf. De såkaldte substans misbrug (for eksempel narkomani, alkoholisme og pillemisbrug) er de store syndere, idet de har fysiske såvel som mentale følgevirkninger.

Er du tæt pårørende til en misbrugsramt person, kender du alt til sorgen og smerten ved at føle din kæreste eller ægtefælle glide længere og længere væk fra dig – og ind i misbrugets stærke favntag. Har afhængigheden af alkohol eller af et narkotisk stof først fået tag i et menneske, vil dette blive det ubetinget vigtigste i hans eller hendes liv. Alt andet, som ellers burde betyde noget, så som venner, familie eller indtægt og eksistensgrundlag, vil blive trængt i baggrunden. Og for familien vil dette være utroligt smertefuldt og sorgfuldt, især på grund af følelsen af afmagt over for den stærke afhængighed.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min misbrugsramte kæreste eller ægtefælle?

Du bør først og fremmest træde varsomt, hvis du ønsker at motivere din misbrugsramte kæreste eller ægtefælle til at gå i misbrugsbehandling. Vedkommende vil typisk reagere med fornægtelse og måske endda vrede – det er afhængigheden, der taler. Typisk misbrugeradfærd inkluderer at benægte, at der er et problem. En misbrugsramt person vil sandsynligvis oven i købet nægte over for sig selv, at vedkommendes adfærd er problematisk, og vil blive nærmest fornærmet over, at andre påpeger det. Du bør søge professionel assistance og opbakning til projektet, for eksempel hos et misbrugscenter.

Behandlingscenter Stien kan hjælpe dig med alt fra den svære konfrontation til planlægning af et efterfølgende behandlingsforløb, hvor den misbrugsramte kan lære at give slip på afhængigheden, og samtidig får redskaber til at bygge sin tilværelse op på ny – uden alkohol eller stoffer. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk