editorial

Som pårørende til en misbrugsramt person er det som oftest hjerteskærende at være vidne til, hvorledes afhængigheden får hårdere og hårdere fat i ham eller hende, samtidig med at vedkommende glider længere og længere væk fra en meningsfyldt tilværelse. Man føler sig magtesløs og ganske ude af stand til at handle på den forfærdelige situation, idet hvert eneste tiltag i retning af en ændring af livsstil blot vil skubbe den misbrugsramte længere væk.

Det store dilemma for pårørende til alkoholikere, pillemisbrugere, ludomaner, narkomaner og andre typer misbrugere er, om man vil forsøge at hjælpe vedkommende – eller om man vil redde sig selv, sit eget liv, og eventuelt familien.

Få hjælp til misbrugsbehandling for hele familien på Behandlingscenter Stien

Den gode nyhed i denne forbindelse er, at det faktisk godt kan lade sig gøre at hjælp den misbrugsramte og familien på én og samme tid. Det er samtidig meget vigtigt, at du som kæreste eller ægtefælle – og altså nærmeste pårørende – til den misbrugsramte tager det nødvendige ansvar, og får vedkommende motiveret til at gå i behandling. Især hvis der også er børn inde i billedet.

Alting peger på, at børn af misbrugere lider stor skade ved at vokse op under de familiedynamikker, som opstår i misbrugsramte hjem. Mange børn af misbrugere udvikler selv et misbrug – og de fleste børn oplever psyko sociale vanskeligheder, som vil forfølge dem langt ind i deres voksne liv.

Stien Behandlingscenter tilbyder familieforløb, som løber samtidig med det egentlige afvænningsforløb. På familieforløbet modtager de øvrige familiemedlemmer terapi og omsorgsfuld behandling, samtidig med at den misbrugsramte er i behandling for sit misbrug. På den måde styrkes såvel hvert enkelt familiemedlems selvfølelse som familiens overordnede sammenhængskraft – og familien kan fungere som det nødvendige fundament og den gode støtte i dagligdagen, som skal hjælpe den misbrugsramte til en tilværelse uden stoffer eller alkohol. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk