editorial

Når et menneske havner i et misbrug – det være sig af stoffer, alkohol, læge ordineret medicin eller andre farlige substanser – kan det være op ad bakke at komme tilbage på rette spor. Hvis forbruget har taget et vist omfang, vil det kunne medføre grimme abstinenser blot at stoppe indtaget. En decideret afvænning kan således være rigtig farlig, hvis man forsøger at gennemføre den på egen hånd. Derfor er det vigtigt, at man som misbruger eller pårørende til en misbrugsramt sørger for at opsøge professionel hjælp, når stofferne, alkoholen eller medicinen ikke længerre skal sætte dagsordenen.

Hvorfor skal jeg afvænnes professionelt?

Uanset objektet for din afhængighed, vil et misbrug altid medføre skader på din krop. Er du for eksempel gået hen og blevet afhængig af smertestillende medicin, kan afgiftningen være særdeles vanskelig.Medicin, som udskrives i forbindelse med smertedækning efter operationer eller traumer (eller ved kroniske smerter) kan være stærkt afhængighedsskabende. De såkaldte opioider, som er betegnelsen for de medikamenter, der indeholder stoffer, som emulerer morfin, er i de seneste år kommet i søgelyset. 

Dette skyldes, at medicinen kan medføre eufori lignende tilstande, det vil sige, en ganske behagelig og afslappende rus hos patienten. Kroppen vil i yderste konsekvens selv holde op med at producere endorfiner og serotonin, hvilket fører til såvel yderligere smerter som depressive tilstande – og hermed intet incitament til at lægge medicinen på hylden. Her er det nødvendigt med professionel bistand, når kroppen skal afgiftes, og symptomerne afhjælpes. Og efterfølgende er intensiv terapi og behandling påkrævet, hvis patienten ikke blot skal falde tilbage i misbruget igen.

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan du altid henvende dig, hvis du har brug for hjælp til at komme ud af dit misbrug. Her sidder såvel misbrugskonsulenter som diverse terapeuter og sundhedspersonale parat til at give dig et meningsfuldt ophold med intensiv behandling, så du kan fortsætte dit liv uden afhængighed og misbrug.