editorial

Blandt de mest problematiske former for misbrug, som er særligt udbredte i Danmark, er pillemisbrug. Grunden til, at pillenarkomani (som er den gængse betegnelse for afhængighed af receptpligtig medicin) er problematik, er, at den misbrugsramte ofte ikke selv vil erkende, at der er et problem. Receptpligtig medicin betragtes som legitimt, idet der skal en lægerecept til for at erhverve sig pillerne, som ofte tilhører kategorierne angst dæmpende eller smertestillende medicin.

Derfor vil en pillemisbruger legitimere sin afhængighed og sit misbrug ud fra devisen, at medicinen er nødvendig for at opretholde en normal tilværelse. Problemet er, at et misbrug stadig er et misbrug, uanset om det drejer sig om alkoholisme, ludomani, narkomani eller afhængighed og misbrug af receptpligtig medicin. Og et pillemisbrug kan, på samme måder som andre former for afhængigheds baseret misbrug, tage overhånd i en grad, så der er brug for professionel hjælp såfremt den misbrugsramte skal tilbage til livet.

Hvordan opstår et pillemisbrug?

Som regel vil en afhængighed af receptpligtig medicin opstå når man som patient har fået udskrevet medicin i forbindelse med eksempelvis en ulykke eller en operation. Hvis man udvikler en afhængighed af den smertestillende, muskel afslappende eller angst dæmpende medicin, vil det udmønte sig i abstinens symptomer al den stund man ikke indtager medicinen. Mange vil være tilbøjelige til at tage smertestillende medicin rekreativt selv om smerterne er forsvundet.

Dette betyder, at medicinen indtages for at opnå en sekundær virkning – for eksempel en beroligende effekt eller en decideret rus. Dette gælder især for de såkaldte opioider som eksempelvis Oxycodon, som er kendt for at have en effekt på dopamin og serotonin niveauerne i hjernen, og dermed kan have en nærmest euforiserende effekt.

Hvis du ønsker at lægge pillerne på hylden, kan det anbefales at tage imod tilbuddet om et afvænnende forløb på et center til behandling af misbrug. Du kan læse mere om misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk