editorial

Når talen falder på gulvafslibning, så tænker de fleste på, at man skal have slebet et gulv ned indenfor, da det også er normen og den almindelige praksis, som de fleste mennesker ønsker sig.

Faktisk forestiller de sig ikke, at man også kan få slebet ens trægulve ned udenfor, for dem må man vel bare gøre rene med knofedt, sæbe og eventuelt en højttryksspuler, hvorefter man måske bliver nødt til at udskifte den, når den er blevet rådden af naturens omskiftelighed.

Det er da klart, at hvis træet er ligefrem råddent på for eksempel en terrasse eller en altan, så er der ikke så meget mere at gøre ved det, hvor selv ikke en gulvafslibning vil kunne gøre en nævneværdig forskel.

Dette ville være som at polere en lort, som man siger.

Men hvis man har en terrasse, så kan det faktisk sagtens lade sig gøre at slibe den ned med en gulvafslibning.

Dog er det klart bedst, at man får gjort dette, mens vejret er godt, og det ikke blæser for meget.

For man kan ikke skærme af på samme måde udenfor, som man kan indenfor, og naboerne vil nok hverken bryde sig om støjen fra værktøjet, men de vil da nok bestemt ikke kunne tænke sig, at der falder træflis og savsmuld ind til dem, fordi vinden bære det i den retning.

Derfor skal man helst vælge nogle dage, hvor vejret er godt og roligt længere tid ad gangen, og det skal man også, selvom det måske bare tager en mindre dag at slibe terrassen ned og give den efterbehandlingen.

For efterbehandlingen skal have lov at sætte sig, der her duer det ikke, hvis der falder blade ned, eller det regner på terrassen.

Men angående efterbehandlingen, så kan det da også være, at en omlakering af terrassen kommer på tale, og det kan du læse mere om på gulvkanonens blog.