editorial

Når man underskriver en købsaftale, så er den juridisk bindende. Men nogle gange kan det være nødvendigt at underskrive, inden man har nået at vende sagen med en boligadvokat, og i sådanne tilfælde er det essentielt at huske advokatforbeholdet; det er den eneste mulighed for at fortryde handlen uden økonomiske omkostninger.

Hvad er fortrydelsesret?

Når du underskriver en købsaftale, så træder den automatiske fortrydelsesret i kraft. Det betyder, at du kan fortryde købet i op til seks dage hverdage efter sælgers underskrift på købsaftalen. Men. Hvis du bruger din fortrydelsesret, så koster det 1% af købesummen som kompensation til sælger – og det er derfor, du skal huske advokatforbeholdet.

Hvad er advokatforbehold?

Hvis du ikke kan nå at drøfte købsaftalen med din boligadvokat, inden du underskriver den, så kan du i hvert fald få indført et advokatforbehold. Et advokatforbehold betyder, at handlen er betinget af, at din advokat kan godkende handlen i sin helhed. Kan han eller hun ikke det, så er købsaftalen til forhandling igen.

Finder boligadvokaten for eksempel forhold, der er ugunstige for dig – og som måske har økonomisk betydning – så kan du kræve et afslag eller at forholdet bliver bragt i orden, inden handlen træder i kraft. Hvis du og sælger ikke kan blive enige, så kan du trække dig fra købet uden at betale kompensation.