editorial

Når du skal skilles fra din ægtefælle, allierer du dig med en dygtig skilsmisseadvokat for at sikre, at boet bliver delt så retfærdigt som muligt. I erhvervslivet sørger advokater og jurister for, at virksomheder agerer efter forskrifterne, så der ikke er noget at komme efter. Og er du under anklage for et strafferetligt forhold, vil en advokat sørge for, at du får det bedst mulige forsvar. Hvorfor så overlade en af dit livs største og mest omkostningsfulde beslutninger – nemlig køb af bolig – til tilfældighederne?

Boligadvokaten hjælper dig, når du skal købe hus eller lejlighed

Det at købe bolig er ikke nogen lille – eller let – beslutning. Ofte er man tilbøjelig til bare at skrive under på en slutseddel, når man finder det, man har gået og ledt efter – især, når man har brugt lang tid og mange kræfter på at leder. Men denne form for impulshandling hører ingen steder hjemme i en bolighandel. Riskoen for, at et boligkøb går forfærdeligt galt, er overhængende, når man ikke har fået kvalificeret vejledning.

Det er nemlig de færreste, som ikke selv er ejendomsmæglere, boligadvokater eller anden type professionel inden for ejendomsbranchen, som er i stand til at gennemskue det hajfyldte farvand, som boligmarkedet udgør. Og derfor er det en rigtig god idé at få en boligadvokat til at hjælpe med at navigere bolighandelen sikkert i land.

Ændring af skøde? Lad boligadvokaten udføre papirarbejdet

Boligadvokaten kan ligeledes hjælpe med alt papirarbejdet, når du skal have ændret skødet. Skødet er det dokument, som gør det vitterligt over for omverdenen, hvem ejeren af boligen er. Det er vigtigt at få opdateret skødet, når ejerforholdene på en bolig ændrer sig, for eksempel ved fraflytning i forbindelse med skilsmisse eller samlivs ophør, eller hvis lejligheden skal overdrages (ofte i forbindelse med dødsfald).

Læs mere om, hvad en boligadvokat kan gøre for dig, på https://eboligadvokat.dk/