editorial

Angst er en forholdsvis normal lidelse, som kan ramme alle mennesker. Angst skeler ikke til alder, køn eller hudfarve, ej heller til seksualitet, social status, uddannelse eller økonomisk formåen. Årsagerne til angst er forholdsvis ukendte. Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker udvikler en angst lidelse, mens andre går fri.

Betydelige indikatorer er dog tidlig traumatisering – det vil sige, grimme oplevelser i barndommen – stress, eller livs begivenheder, som kan trigge en reaktion. Angst er dog karakteriseret ved at være en lidelse, hvis symptomer og manifestationer er særdeles individuelt bestemt. Angsten har lige så mange ansigter, som der er angst patienter i verden.

Hvordan ved jeg, om jeg lider af angst?

Hvis du ofte føler, at du går og bekymrer dig uden grund, ligger vågen om natten i et mylder af tanker, og får hjertebanken og svedige håndflader hver gang tanken strejfer dig, at der kunne tilstøde dig selv eller dine nærmeste noget frygteligt – så lider du med stor sandsynlighed af generaliseret angst.

Det er vigtigt, at du erkender din angst og lærer den at kende, hvis den ikke skal ende med at kontrollere dit liv og hæmme dig i en grad, så du ikke kan føre en normal tilværelse. Du bør henvende dig til en specialist i psykiske lidelser, som har erfaring med angst og med behandling af angst. Gennem terapi vil du kunne opnå et dybere kendskab til dig selv og til de mekanismer, som forårsager din angst. Og når først du har lært din ”dæmon” at kende, vil du have nemmere ved at leve med den uden at den styrer dit liv og dine følelser.

Hvordan får jeg behandling af min angst?

Du bør sikre dig, at du kommer i hænderne på en terapeut, som kan give dig den rette udredning og diagnose, og på baggrund heraf tilrettelægge dit behandlings forløb. Læs mere om angst behandling på angstekspert.dk