editorial

Mange mennesker forbinder Microsoft PowerPoint med kedelige og statiske præsentations slides, fremlagt med monoton stemme af en uinspireret og uskolet oplægsholder. Dette skyldes, at de færreste har modtaget en uddannelse i anvendelsen af Microsoft PowerPoint, og de mange muligheder, der følger med denne applikation.

Hvorfor skal jeg bruge Microsoft PowerPoint til fremlæggelse?

Mindst lige så mange mennesker bliver trætte ved udsigten til selv at skulle fremstille en Microsoft PowerPoint præsentation. Det kan være fristende blot at bruge det velkendte white board, eller store papir ark, således at man kan tegne og fortælle på mere levende vis. Men her er der op til flere åbenlyse fordele ved i stedet at vælge Microsoft PowerPoint.

For det første kan du lave langt mere dynamiske visualiseringer i Microsoft PowerPoint, end du vil kunne på en tavle eller på et stykke papir. Microsoft PowerPoint indeholder mange funktioner, som du kan bruge for at gøre diagrammer og andre grafiske repræsentationer mere spændende og sigende. Og allerede her vil interesse niveauet stige blandt dit publikum.

For det andet kan du med Microsoft PowerPoint udsende såvel slides som tilhørende noter på forhånd, således at dine tilhørere har mulighed for at forberede sig forud for din fremlæggelse. De har samtidig mulighed for at få dine præsentations slides med hjem efter præsentationen, så de kan gennemlæse dem og sende dig opfølgende spørgsmål. Og for det tredje har du med Microsoft PowerPoint mulighed for at invitere interessenter, som befinder sig på et andet geografisk sted, til din fremlæggelse – de kan så følge med via fjernkonference, og beskue din fremlæggelse på pc’en imens.

Hvad kan jeg lære på et Microsoft PowerPoint kursus?

Et Microsoft PowerPoint kursus indeholder såvel en introduktion til de mange funktioner og features i selve applikationen som en indføring i den korrekte fremlæggelsesteknik. Du kan læse mere på 4d.dk