Vi føler, det er blevet nødvendigt med at lave en artikel om en skelen mellem, når man har travlt, og når man er stresset.

Som eksempel til dette vil vi trække en kloakmester i Skive ind som eksempel med hans kloakarbejde, han selv laver, og det han uddelegerer til de andre ansatte samt alt papirarbejdet og videre.

Dette gør vi til dels, fordi folk lader til at have svært ved at skelne mellem de to begreber, samt at man nogle gange kaster om sig med udtrykket “stress”, der er ret så alvorligt og lader til at være blevet en landeplage af en sygdom den seneste tid.

Vi skal ikke snakke om, hvad der gør folk stressede, da det kan være mange forskellige ting, men symptomerne er ofte, at man har åndenød, ryster, koldsved, koncentrationsbesvær og svært ved at huske ting.

Men folk siger også, at ” de er stresset”, selvom de måske egentlig har travlt, og det kan vi belyse med eksemplet med kloakmesteren.

For det er egentlig ret “nemt” at lave en direkte skelnen mellem de to begreber.

Hvis kloakmesteren i Skive har travlt, så er det fordi, der er meget, der skal laves en dag, og andre dage kan der være mere travlt end andre, men man når alligevel at få alt gennemført.

Og som man siger i mange fag, så er det jo godt at have travlt, da det vidner om, at der er arbejde nok at tage sig til, så firmaet kan løbe rundt.

Men at være stresset handler om, at man har mere at lave, end man kan nå; man tager arbejdet med hjem, og listen med arbejde synes efterhånden uendelig.

Dette er usundt.

Man kan måske klare den slags i et par dage, men i det lange løb kan det gøre ens syg.

Så det skal man holde øje med, som kloakmester eller ej, at man ikke falder derhen.