editorial

For mange arbejdspladser er tidsregistrering et vigtigt og effektivt værktøj, der kan være med til at sikre overholdelse af regler og krav til arbejdstid for en lang række medarbejdere. 

Hvis man vil vide mere om tidsregistrering, kan man læse meget mere og blive klogere på http://www.anca.dk/ hvor man kan læse meget mere om for eksempel digitaliseret og elektroniks tidsregistreringssystemer. 

Tid er penge, hvis man skal tro det gamle ordsprog. Og sådan er virkeligheden da også i en lang række brancher og erhverv, hvor medarbejdere og ansatte har faste arbejdstider, herunder faste møde- og gåtider, der skal overholdes. 

Det klares bedst og mest effektivt med et elektronisk tidsregistreringssystem, hvor det hele kan klares via for eksempel en app eller et program på computeren.

Det kan ofte være en hjælp – ikke kun for arbejdsgiveren – men også for de ansatte at registrere tid og arbejdstid, så man ikke kommer til at arbejde mere eller længere, end man faktsik er ansat til. Og som man får løn for. 

En ældre tradition

Registrering af arbejdstid går mange år tilbage i historien, og de fleste kommer nok instinktivt til at tænke på stempling af et arbejdstidskort, som arbejdere i årtier har brugt til at registerere deres ankomsttid og senere også fyraften. 

I dag er de fleste systemer fuldt digitaliseret og en lang række både private og offentlige arbejdsgivere bruger i dag forskellige systemer og programmer, som gør arbejdet med at få overblik over arbejdstid nemmere og mere effektivt.

Det er redskaber, der ofte bliver brugt af flere dele af en virksomhed. Selvfølgelig af økonomiafdelingen i forhold til løn og øvrige personaleforhold, men også af HR-afdelinger, der kan få et bedre og mere retvisende billede af de ansattes faktiske arbejdstid – også i forhold til de opgaver og roller vedkommende har på arbejdspladsen.

Tidsregistrering er således en fornuftig investering for de fleste arbejdspladser.