editorial

Kloaksystemerne er en vigtig del af ethvert samfund. Faktisk er kloakken en vigtig del af såvel byernes som landområdernes infrastruktur, idet disse systemer spiller en vigtig rolle i forhold til hygiejne.

Kloakkerne transporterer spildevand fra hjem og virksomheder til et rensningsanlæg, hvor det behandles og frigives tilbage til miljøet. Uden kloakkerne ville koncentrationen af spildevand hurtigt føre til heftig forurening af mijøet, med store helbredsmæssige problemer til følge.

Hvad er en kloakmester?

En kloakmester er en fagperson, som forestår rensning, eftersyn og reparation af kloaksystemer. I de fleste tilfælde arbejder en kloakingeniør for en lokal kommune eller et vandforsyningsselskab.

I nogle tilfælde kan private entreprenører dog også tilbyde deres tjenester – og det er en sådan kloakmester, du skal have fat i, hvis du ønsker at din egen private kloak skal repareres, serviceres eller blot efterses.

Hvad består en kloakrensning af?

Til en kloakrensning anvendes som regel en højtryksspuler til at fjerne blokeringer og ophobninger fra rørene. Denne proces er kendt som hydrojetting, og den anvendes ofte sammen med andre metoder, f.eks. slangeudtagning eller fjernelse af rødder fra kloakken.

image

Til formålet anvendes normalt en lastbil med en særlig slange, der bruges til at rense kloakledningerne. Lastbilen kan få adgang til ledningerne gennem et mandehulslåg. Vandstrålen kan fjerne snavs, fedt og slam fra ledningerne. Den kan også hjælpe med at frigøre tilstoppede ledninger.

Hvad er en rensning af afløb?

Afløbsrensning er processen med at fjerne snavs fra afløb. Dette kan gøres ved hjælp af en række forskellige metoder, herunder kemiske rengøringsmidler, manuelle snegle eller blikkenslagerslanger og højtryksvandstråling. Snegle er kabler med en spiralformet klinge i enden, som bruges til at bryde tilstopninger op og fjerne dem fra ledningen. Hydrojets bruger højtryksvand til at fjerne blokeringer.

Hvis du har behov for professionel kloakservice i Kalundborg, kan du altid kontakte Slagelse Kloakservice via virksomhedens hjemmeside på www.slagelsekloakservice.dk.