editorial

De fleste udendørs flisebelægninger vil uvægerligt tillægge sig pletter og misfarvninger med tiden. Dette skyldes at mos, alger og lav har gode vækst betingelser på fliser i havegangen eller på terrassen.

Du vil måske med ærgrelse iagttage dine ellers så pæne og ensartede fliser blive overbegroet med det der kalde flisepest – en særdeles sejlivet lav art som kan leve nærmest hvor som helst, og som faktisk foretrækker de golde flise overflader hvor den ingen konkurrence har fra andre vækster og planter.

De hvide, grønne, gule eller i nogle tilfælde sorte plamager kan ligne fugleklatter og have omrids som ligner blomster. Men faktisk består flisepest af lav – en stærk symbiose mellem alger og svamp. Og selv om flisepest ikke er direkte skadeligt for fliserne ser det stadig grimt ud hvorfor de fleste have ejere vælger at lade pletter fjerne ved hjælp af højtryksspuling.

Kan jeg selv fjerne flisepest?

Det kan ikke tilrådes selv at begive sig af med fjernelse af flisepest ved hjælp af en højtryksspuler. Hvis du ikke ved hvad du laver kan det gå hårdt ud over fliserne. Du kan komme til at ødelægge den overfladiske belægning som hedder skallen, og som beskytter fliserne mod indtrængende væske.

Sker dette vil du risikere problemer med frostsprængninger når temperaturen falder i løbet af vinteren. Under alle omstændigheder vil fliserne blive mere porøse hvilket gør det endnu nemmere for mos, lav og alger at sætte sig fast. Og så er du faktisk lige vidt.

Lad et professionelt haveservicefirma forestå fliserens og imprægnering af fliser i din have

Hvis du skal undgå oven for beskrevne scenarie bør du overlade opgaven med fliserens til de professionelle. Hos Stecks Fliserens kan du få hjælp til såvel rensning af fliser som til efterfølgende imprægnering som gør det vanskeligt for flisepest at opstå. Læs mere på stecksfliserens.dk.