editorial

Er dit produktions anlæg forsynet med kraftig udsugning, eller er ventilations anlægget i din beboelses ejendom eller i din kontorbygning af den type som dækker alle rum og etager? Så er det en god idé at have brandsikring in mente. Disse former for udsugning og ventilations anlæg kan nemlig udgøre en stor fare i tilfælde af brand.

Opstår der ildebrand på én etage i din kontorbygning eller beboelses ejendom vil ild og røg kunne føres rundt i hele bygningen via ventilations kanalerne. Dette kan vanskeliggøre sluknings arbejdet og bringe mange menneskers liv og helbred i fare.

Hvad er coating?

Coating er den mest effektive metode til brandsikring af ventilations anlæg som nævnt oven for. Mange moderne bygninger er forsynet med de gennemgående ventilations anlæg – og hvis du ønsker at beskytte medarbejdere eller beboere mod røgforgiftning eller brand, bør du få et professionelt coating firma til at sikre dine anlæg. Dette gøres ved hjælp af tætnende og brand hæmmende materialer som påføres ventilations kanalernes indersider.

På den måde hæmmes såvel flammer som røg, og ilden vil få svært ved at sprede sig gennem ventilations anlægget. Hos Safe-Coating.dk kan du altid få en snak om din virksomheds behov for beskyttende coating. Og det vil være muligt at fremskaffe coating løsninger som passer både til cylindriske såvel som firkantede ventilations kanaler.

Hvem er Safe-Coating.dk?

Safe-Coating.dk er en dansk virksomhed som har specialiseret sig inden for coating. Hos Safe-Coating.dk kan du bestille et tilbud på eksempelvis brandhæmmende coating til virksomhedens ventilations anlæg i forbindelse med opførelse af erhvervs eller bolig byggeri – eller i eksisterende ejendomme, på skibe, eller i produktions og industri anlæg. Safe-Coating.dk kan hjælpe dig med at beslutte hvilken type coating som skal anvendes, og hvorledes brandsikringen skal implementeres.

Du kan læse mere, og kontakte virksomheden direkte, på hjemmesiden Safe-Coating.dk