editorial

Er det ved at være tid til det periodiske syn af din bil eller motorcykel? Så bør du finde dig en synshal i nærheden af din bopæl, hvor du hurtigt og effektivt kan få udført det obligatoriske syn. Ellers risikerer du en dag at vågne op til klippede nummerplader og en bøde fra politiet.

Hvorfor skal bilen igennem syn?

Når du ejer en personbil, en varevogn eller anden form for motoriseret køretøj, er der krav om at dette skal igennem det, der kaldes periodisk syn, med jævne mellemrum. Disse intervaller varierer alt afhængig af køretøjets type og vægt klasse.

Denne regel er opfundet for at sikre, at dit køretøj er i forsvarlig og lovpligtig stand. Ved et syn attesteres det, at køretøjet er forsvarligt at føre, og ikke er til fare for hverken føreren eller andre trafikanter. Der er også visse miljømæssige hensyn, som skal overholdes, og som gennemgås i forbindelse med et syn. Forurener dit køretøj således for meget, er det ikke sikkert, at det bliver godkendt i forbindelse med et syn.

Hvilke andre køretøjer skal synes periodisk?

Det er ikke udelukkende personbiler, som skal igennem obligatorisk syn. Også lastbiler og andre tunge køretøjer skal med jævne mellemrum synes. Men hvor en personbil kun skal synes en gang hvert andet år, er man som ejer af en eller flere lastbiler, kranbiler eller varebiler på over 3500 kg forpligtet til at lade disse køretøjer gennemgå syn en gang om året.

Diverse anhængere som for eksempel heste transporter, trailere eller campingvogne skal kun synes i forbindelse med omregistrering, hvilket kan ske som et led i et ejerskifte, for eksempel ved salg eller overdragelse af køretøjet. Lignende regler gælder for motorcykler. Og knallerter skal slet ikke synes.

Hvor finder jeg en synshal til bilsyn i Aabenraa?

I Aabenraa finder du LB Bilsyn, som forestår syn af alle typer motoriserede køretøjer – læs mere på lb-bilsyn.dk