editorial

Man kan forsikre sig på flere måder med ens e-cigaret, som man med omhu, omtanke og store overvejelser til følge har købt med stor tilfredshed fra https://www.esug.dk/

Blandt andet kan man direkte forsikre sig i den forstand, at man holder øje med ens e-cigaret, at den ikke år i stykker, får revner eller ridser i sig, falder i de forkerte hænder, og ude på gaden har man den i et etui, og ellers ligger en beskyttet og opbevaret derhjemme, når du ikke bruger den.

Dog er det klart, at hvis man er en hyppig damper, så har man den tit med sig rundt, hvor man kan være uheldig at tabe den, så den går i stykker.

Så kan man spørge sig selv, om man måske burde have tegnet en forsikring på den, så man kunne få penge udbetalt til at købe en ny.

Vi foreslår dog, at når du handler din e-cigaret hos især nævnte forhandler, nævnt tidligere i teksten, så hører du dem ad, hvad der bedst kan svare sig at gøre for dig.

Det kan jo være, de tilbyder noget garanti, eller du kan have den i en prøveperiode, hvor du finder ud af, hvordan du bedst passer på din nye e-cigaret, så du kan komme de værste børnsygdomme til livs, der ellers måske kunne have kostet den livet, fordi du fumlede med fingrene og ikke var vant til at have den i hånden.

Dog kan det stadigvæk være en god idé at konsultere dit forsikringsselskab, selvom du får en fordelagtig aftale i hus, når du køber din e-cigaret.

Det kan jo tænkes, at den e-cigaret går ind under inbo-forsikringen, eller også har de oplevet, at der er andre, der gerne vil have forsikrede deres e-cigaretter, så de har oprettet en specifik forsikring til den slags fra dit forsikringsselskabs side.

Den slags er ikke til at vide, før man spørger.